ÜYELİK ŞARTLARI

Barkod Yazılımevi San. ve Tic. Ltd. Şti Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1454 Okmeydanı/Şişli/İstanbul/TURKEY Şişli VD 1420592791 Hakkımızda

?barkodyazilimevi.com.tr" ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 -TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1454 Okmeydanı Şişli/İstanbul/Adresinde mukim Barkod Yazilimevi San. ve Tic. Ltd. Şti (Kısaca ?barkodyazilimevi.com.tr? olarak anılacaktır.)

ile Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2 -SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:

İşbu Sözleme, üyenin barkodyazilimevi.com.tr tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3-TANIMLAR:

Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;

Üye: barkodyazilimevi.com.tr iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş www.barkodyazilimevi.com.tr aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi: Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

Şifre: Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, barkodyazilimevi.com.tr tarafından www. barkodyazilimevi.com.tr üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı: Üyelerin barkodyazilimevi.com.tr nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet: barkodyazilimevi.com.tr tarafından işletilen www.barkodyazilimevi.com.tr üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,

Ürün/Hizmet Bedeli: www.barkodyazilimevi.com.tr üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,

Kullanıcı: Üye olup olmadığını bakılmaksızın, www.barkodyazilimevi.com.tr adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı: Üyelerin, www.barkodyazilimevi.com.tr adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları: Seçimi münhasıran barkodyazilimevi.com.tr?a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (www.barkodyazilimevi.com.tr) altyapı platformu ve benzerlerini,

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran www.barkodyazilimevi.com.tr yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

Sipariş Onayı: www.barkodyazilimevi.com.tr üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin barkodyazilimevi.com.tr bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,

Hesabım Menüsü: www.barkodyazilimevi.com.tr üzerinden erişilen, üyelerin barkodyazilimevi.com.tr bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

SMS: Kısa Mesaj Servisini,

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri barkodyazilimevi.com.tr'un ilgili bölümünü ifade etmektedir. İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

4.1 Üyelik Başvurusu

4.1.1 barkodyazilimevi.com.tr üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle barkodyazilimevi.com.tr?a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme?nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. barkodyazilimevi.com.tr özel bir kulüp olup barkodyazilimevi.com.tr, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, www.barkodyazilimevi.com.tr üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle barkodyazilimevi.com.tr?un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. barkodyazilimevi.com.tr?un, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.3 Üye

Yardıma İhtiyacınız mı var? Buradan Başlayın