Kişisel Bilgiler
Genel olarak, kim olduğunuzu belirtmeden ya da kişisel bilgilerinizi vermeden Barkod Yazılım'ı Internet üzerinde ziyaret edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda biz ya da yetkili satıcılarımız/çözüm ortaklarımız size ait bilgilere gereksinim duyabiliriz. Örneğin, sipariş vermek, iletişim kurmak için ya da bir iş başvurusuyla ilgili olarak sizden bilgi istenebilir. Bir işlemi tamamlamak ya da size daha iyi hizmet vermek için Barkod Yazılım bu bilgileri kullanabilir.
Internet üzerinden bu bilgileri sizden almadan önce bunları nasıl kullanacağımız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bize bu bilgilerin, isteklerinizin karşılanması sonrasında, ileride sizle bağlantı kurmak için kullanılmasını istemediğinizi belirtirseniz, isteklerinize saygı gösteririz. Bize bir başkası, örneğin eşiniz ya da bir iş arkadaşınız hakkında kişisel bilgi verirseniz, onların iznini aldığınızı varsayarız.
Kişisel Bilgilerin Kullanılması ve Paylaşımı
Kişisel bilgileriniz şu durumlarda kullanılabilir:
İsteklerinizin Barkod Yazılım ya da isteklerinizi karşılamakla yükümlü diğer taraflarca karşılanması için,
Müşteri memnuniyeti anketleri, pazar araştırması ya da belirli işlemlerle ilgili olarak sizinle temas kurmak için,
İlgili kullanıma izin verdiyseniz, pazarlama amaçlarıyla Barkod Yazılım ve belirli kuruluşlar tarafından.
Bir Barkod Yazılım Çözüm Ortağı'nı ya da Yetkili Satıcısını temsil ediyorsanız Barkod Yazılım ile sizin aranızdaki iş ilişkisini geliştirmek için.
Web sitemizde Barkod Yazılım'ın kişisel bilgilerinizi nasıl kullanabileceği ve kimlerle paylaşabileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ziyaret ettiğiniz Barkod Yazılım Web sitesine bağlı olarak, belirtilen durumlardan bir ya da birkaçı geçerli olabilir. Örneğin, bir Barkod Yazılım Web sitesinden bir demo CD talebinde bulunursanız, bilgileriniz İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi başlıklı paragrafta açıklandığı biçimde kullanılır.
İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi
Bir Barkod Yazılım Web sitesinden herhangi bir şey, örneğin bir ürün ya da hizmet, bir geri arama ya da belirli pazarlama malzemeleri isterseniz, isteğinizi yerine getirmek için sağladığınız bilgileri kullanırız. İsteğin yerine getirilmesi sırasında yardım almak için, bu bilgileri başkalarıyla, örneğin Barkod Yazılım'un diğer bölümleri, Barkod Yazılım Yetkili Satıcıları/Çözüm Ortakları, finans kuruluşları, nakliye şirketleri, posta hizmetleri ya da hükümet yetkilileri (örneğin, Gümrük yetkilileri) ile paylaşabiliriz. Bir işlemle bağlantılı olarak, müşteri memnuniyetine ilişkin incelemelerimizde ya da pazarlama araştırmaları için sizinle iletişim kurabiliriz.
Bilgi Güvenliği ve Niteliği
Kişisel bilgilerinizi ve niteliğini korumayı amaçlarız. Bilgilerinizin güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygularız.
Ek Bilgi Sağlanması
Bazı durumlarda, Web sitesinden sağladığınız bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin adresinizi doğrulayan bilgiler ya da işletmenizle ilgili başka bilgiler alabiliriz. Buradaki amacımız, topladığımız bilgilerin doğrulanması ve size daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.
Hizmet Niteliği Denetimi
Bazı Web işlemleri için sizin bizi ya da bizim sizi aramamız gerekebilir. Bu tür telefon görüşmelerinin, personel eğitimi ya da nitelik garantisi amacıyla denetlenmesi ve bazı durumlarda kaydedilmesinin Barkod Yazılım?un genel bir uygulaması olduğunu bilmelisiniz.
Yasaların Gerektirdiği İfşa Durumları
Bazı durumlarda, adli makamlardan ya da hükümetten gelen celpname, müzekkere ya da emirlerle kişisel bilgilerin ifşa edilmesi gerekebileceğini bilmelisiniz. Barkod Yazılım Web sitesinde diğer Web sitelerine bağlar (link) bulunabilir. Diğer Web sitelerinin gizlilik uygulamalarından ya da içeriğinden Barkod Yazılım sorumlu değildir.

Gizliliğiniz
Barkod Yazılım için Önemlidir

Kapsam

Bu bildirim Barkod Yazılım Web Sitesi için geçerlidir.

Gizliliğiniz Barkod Yazılım Yazılım için önemlidir. Bu bildirim, ne tür bilgilerin toplandığı ve izlendiği, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı da dahil olmak üzere Barkod Yazılım Yazılım sitelerindeki bilgilere ilişkin uygulamaları açıklamaktadır.